Xốp dán tường 10k tấm

10,000

Mô tả

Xốp dán tường giả gạch