Xốp giả đá 5mm

22,000

Mô tả

Xốp giả đá 5mm kích thước 70x77cm