Xốp giả gạch trắng VN

24,000

Mô tả

Xốp giả gạch trắng kích thước 70×77 dày 5mm