Xốp giả gạch xanh đậm

24,000

Mô tả

Xốp giả gạch xanh đậm,kích thước 70x77cm,dày 5mm